Vision and Mission

Hoërskool De Villiers Graaff High School

VISIE / VISION

WAAR INDIVIDUE UITSTYG
WHERE INDIVIDUALS EXCEL

MISSIE / MISSION

Skep geleenthede vir leerders om uit te styg
Create opportunities to enable learners to excel

Bied ‘n wye verskeidenheid vakke en buitemuurse aktiwiteite
Offer a variety of subjects and extra-mural activities

Vestig vennootskappe met die gemeenskap
Establish partnerships with the community

Skerp Christelike waardes en norme in deur gedrag en voorbeeld
Affirm Christian values and norms through behaviour and example

Bou aan ‘n waardegedrewe etos van respek en liefde vir onsself en ander
Build on a values-driven ethos of respect and love for ourselves and others

Stel sinvolle riglyne in om goeie keuses te maak
Ensure strategies to make good choices