Rugby Medics

Our school has an active and very dedicated First Aid team. It consists of 24 learners ranging from grade 10 – 12.

Daar word  jaarliks ‘n Rugby Medic kursus aangebied wat geborg word deur die Chris Burger en Petro Jackson Spelersfonds. Ons leerders word ook bygestaan deur opgeleide paramedici, wat vir waardevolle kennis en vaardighede sorg.

The learners organise their own working shifts, which develop leadership skills and responsibility.

Die skool is trots op ons baie gewillige en bekwame noodhelpers!