Personeel

Me. B. Franken

Skoolhoof 

Lewenswetenskappe / Life Sciences

Me. D. Koch

Departementshoof

Wiskundige Geletterdheid /
Mathematical Literacy

Lewenswetenskappe / Life Sciences

Me. K. Marx

Departementshoof

Afrikaans Huistaal

Me. L. Odendal

Afrikaans Huistaal

Lewensoriëntering / Life Orientation

Akademiese Geletterdheid / Lees

Me. L. Odendal

Me. W. Kennedy

Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Geskiedenis / History

 

Me. M. van Kamp

Afrikaans Huistaal

Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Akademiese Geletterdheid / Lees

Me. M. van Kamp

Mnr. J. le Roux ( Weg)

Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Skeppende Kunste / Creative Arts

Mnr. J. le Roux

Me. S. Philip

English Home Language

Me. S. Philip

Me. L. Swart

English First Additional Language

Lewensoriëntering / Life Orientation

Me. L. Swart

Me. S. La’Meyer (Weg)

English First Additional Language

Lewensoriëntering / Life Orientation

Me. E. du Toit

Wiskunde / Mathematics

Me. E. du Toit

Me. K. Swart

Wiskunde / Mathematics

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
Economic and management sciences

Besigheidstudies / Business Studies

Me. K. Swart

Mnr. W. Erasmus

Wiskunde / Mathematics

Fisiese Wetenskappe / Physical Science

Natuurwetenskappe/
Natural Sciences

Mnr. W. Erasmus

Me. W. Fourie

Wiskundige Geletterdheid /
Mathematical Literacy

Natuurwetenskappe / Natural Sciences

Lewensoriëntering / Life Orientation

Me. W. Fourie

Mnr. D. Johnson (Weg)

Lewensoriëntering /
Life Orientation

Tegnologie / Technology

Natuurwetenskappe / Natural Sciences

Mnr. D. Johnson

Me. C. van Rooyen

Tegnologie / Technology

Ingenieursgrafieka en Ontwerp / 
Engineering Graphics and Design

Me. J. Gellatly

Geografie / Geography

Lewensoriëntering / Life Orientation

Me. J. Gellatly

Me. J. Roelofse

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe / Economic and Management Science

Rekeningkunde / Accounting

Besigheidstudies / Business Studies

Lewensoriëntering / Life OrientationMe. J. Roelofse

Mnr. J. Roelofse

Rekenaartoepassingstegnologie / 
Computer Applications Technology
Mnr. J. Roelofse

Me. M. Malan

Verbruikerstudies / Consumer StudiesMe. M. Malan

Mnr. N. Maritz

Lewensoriëntering / Life Orientation

Atletiek / Athletics

Rugby

Mnr. N. Maritz

Me. Z. Mdebuka

Lewensoriëntering / Life Orientation

Krieketafrigter / Cricket Coach

Me. Z. Mdebuka

Mnr. L. Wenzler

Krieketafrigter / Cricket Coach


Mnr. L. Wenzler