Personeel

Me. G. Loubser

Skoolhoof

Me. A. Maritz

Departementshoof

Afrikaans Huistaal

 

Me. B. Franken

Departementshoof

Wiskunde / Mathematics

Lewenswetenskappe / Life Sciences

Me. D. Koch

Natuurwetenskappe / Natural Sciences

Lewenswetenskappe / Life Sciences

Wiskundige Geletterdheid / Mathematical Literacy

Lewensoriëntering / Life Orientation

Me. A. Louw

Natuurwetenskappe / Natural Sciences

Wiskundige Geletterdheid / Mathematical Literacy

Tegnologie / Technology

Fisiese Wetenskappe / Physical Sciences

Mnr. M. Maritz

Kuns / Art

Me. S. Kruger

Fisiese Wetenskappe / Physical Sciences

Wiskunde / Mathematics

Me. L. Odendal

Afrikaans Huistaal

Lewensoriëntering / Life Orientation

Mnr. V. Le Roux

Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Me. S. Philip

English Home Language

Me. C. Crouse

English First Additional Language

Lewensoriëntering / Life Orientation

Me. M. Van Kamp

Afrikaans Huistaal

Afrikaans Eerste Addisionele Taal

English Home Language

Lewensoriëntering / Life Orientation

Mnr. N. Le Roux

Rekenaartoepassingstegnologie / Computer Application Technology

Mnr. J. Kruger

Tegnologie / Technology

Ingenieurs – Grafika en Ontwerp / Engineering – Graphics and Design

Me. J. Gellatly

Geografie / Geography

Mnr. J. Roelofse

Superintendent – Huis Du Raan

Wiskunde / Mathematics

Lewensoriëntering / Life Orientation

Wiskundige Geletterdheid / Mathematical Literacy

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe / Economic and Management Science

Me. J. Roelofse

Rekeningkunde / Accounting

Besigheidstudies / Business studies

Lewensoriëntering / Life Orientation

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe / Economic and Management Science

Me. M. Malan

Verbruikerstudie / Consumer Studies

Mnr. A. Smit

Skeppende Kunste / Creative Arts

Geskiedenis / History

Lewensoriëntering / Life Orientation

Me. N. Cillie

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe / Economic and Management Science

Wiskunde / Mathematics

Wiskundige Geletterdheid / Mathematical Literacy