Personeel

Me. G. Loubser

Skoolhoof

Me. A. Maritz

Departementshoof

Afrikaans Huistaal

Skeppende Kunste

Me. B. Franken

Departementshoof

Wiskunde / Mathematics

Lewenswetenskappe / Life Sciences

Me. D. Koch

Natuurwetenskappe / Natural Sciences

Lewenswetenskappe / Life Sciences

Wiskundige Geletterdheid / Mathematical Literacy

Me. A. Louw

Natuurwetenskappe / Natural Sciences

Wiskundige Geletterdheid / Mathematical Literacy

Mnr. V. Hendricks

Afrikaans Huistaal

Me. S. Kruger

Fisiese Wetenskappe / Physical Sciences

Wiskunde / Mathematics

Me. L. Odendal

Afrikaans Huistaal

Lewensoriëntering / Life Orientation

Mnr. V. Le Roux

Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Me. S. Philip

English Home Language

Me. C. Crouse

English First Additional Language

Me. M. Van Kamp

Afrikaans Huistaal

Kuns en Kultuur / Arts and Culture

Lewensoriëntering / Life Orientation

MSW Geskiedenis / Social Sciences: History

Mnr. N. Le Roux

Rekenaartoepassingstegnologie / Computer Application Technology

Mnr. J. Kruger

Tegnologie / Technology

Ingenieurs – Grafika en Ontwerp / Engineering – Graphics and Design

Me. J. Gellatly

Geografie / Geography

Mnr. J. Roelofse

Superintendent – Huis Du Raan

Lewensoriëntering / Life Orientation

Rekenaartoepassingstegnologie / Computer Application Technology

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe / Economic and Management Science

Me. J. Roelofse

Rekeningkunde / Accounting

Besigheidstudies / Business studies

Me. M. Malan

Verbruikerstudie / Consumer Studies

Lewensoriëntering / Life Orientation

Mnr. A. Smit

Skeppende Kunste / Creative Arts

Geskiedenis / History

Musiek / Music

Me. N. Cillie

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe / Economic and Management Science

Wiskunde / Mathematics

Wiskundige Geletterdheid / Mathematical Literacy

 

Mnr. M. Maritz

Kuns / Art

Mnr. N. Cave

English First Additional Language

 

Mnr. L. van der Merwe

Natuurwetenskappe / Natural Sciences

Lewenswetenskappe / Life Sciences

Wiskundige Geletterdheid / Mathematical Literacy

Mnr. C. Boshoff

Bestuurder Golf Akademie / Manager Golf Academy

Mnr. L. Wenzler

Krieketafrigter / Cricket Coach