Dissie Band

dissieband-custom

Die Dissie Band is ‘n leerder-orkes bestaande uit sangers asook kitaar -, baskitaar -, klawerbord – en tromspelers. Die orkes tree gereeld op tydens saalbyeenkomste, wanneer hul die sang begelei.

The Dissie band is a learner band comprising singers as well as guitarists, a bass player, a keyboard player and a drummer. The band performs regularly during assemblies, when they accompany the singing.

band2-custom