Musiek

By Hoërskool De Villiers Graaff

Individuele onderrig word aangebied vanaf beginner – tot gevorderde vlak in die volgende:

Musiekteorie, klavier, blokfluit, kitaar en viool.

Die leerplanne van Royal Schools (ABRSM) word gevolg in onderrig wat fokus op ‘n planmatige benadering tot instrumentale inoefening. Leerlinge van die musieksentrum het die geleentheid om in te skryf vir die jaarlikse ABRSM – eksamens of om op te tree tydens kunswedstryde en die jaarlikse musiekaand.

At De Villiers Graaff High School

Individual tuition from beginner to Advanced levels is offered in the following:

Theory of Music, Piano, Recorder, Guitar and Violin.

The syllabi of Royal Schools (ABRSM) are used in tuition where the emphasis is on a clever and structured approach to instrumental practice. A pupil of the Music Centre has the choice to enter for the annual ABRSM examinations or to perform at eisteddfods and the annual music evening.