Kuns

Kuns word aangebied as ‘n agste vak vanaf graad 10 tot 12. Mnr Marius Maritz is die deeltydse Kunsonderwyser by die skool. Uitstaande kunswerke van ons leerders (waaronder van die top – presteerders in die Boland) word gereeld uitgestal.

Art is offered as an eight subject from grade 10 up to matric. Mr Marius Maritz is the part – time Art teacher at the school. Artworks by our learners are frequently exhibited and they rank among the finest in the Boland.